,

Accessibilitat en clau d’innovació i qualitat de vida

Quvitec aposta per la innovació en la millora de l’accessibilitat i qualitat de vida dels seus pacients. Els professionals sanitaris assessoren persones amb dificultats funcionals i valoren els espais del seu entorn per proporcionar-accessibilitat i una vida el més autònoma possible.

Quvitec (Qualitat de vida i tecnologia) va emprendre el seu camí fa ja 17 anys al barri barceloní de Vallcarca. Roger Gómez, fisioterapeuta i tècnic ortopeda, va fundar el centre en 2001. Roberto Salvador, terapeuta ocupacional i avui en dia, director tècnic del centre, es va unir a 2003. El seu objectiu és oferir un servei integral i de qualitat de valoració, assessorament i educació de productes de suport.

Quvitec està format per sis terapeutes ocupacionals i un fisioterapeuta que ofereixen un servei integral a tot Catalunya. Encara que la seva principal àrea d’actuació és l’àrea metropolitana de Barcelona. Els professionals sanitaris coneixen les patologies i l’evolució d’elles per donar un òptim servei tècnic sanitari. S’encarreguen d’adaptar els habitatges, llocs d’oci i treball de persones amb alguna dificultat funcional o mòbil. Des d’una vista rehabilitadora, els ofereixen l’oportunitat de fer una vida el més autònoma possible.

En una primera entrevista, valoren la capacitat motora de l’usuari. I, en una segona, valoren l’espai físic de la llar del pacient. A més, els reeduquen pautes activitats quotidianes com alimentació, vestit, oci i productivitat per garantir la seva autonomia.

D’altra banda, Quvitec ha evolucionat constantment en l’accessibilitat del seu local i formació dels seus professionals. Tant és així que el 2007 van decidir traspassar-se a un local més ampli i sense barreres arquitectòniques al barri de Sant Andreu, una zona plana i amb bona accessibilitat en mitjà de transport.

Quvitec cuenta con un local amplio y accesible

A més, els professionals compten amb el coneixement i la sensibilitat per comunicar-se amb persones amb algun dèficit visual o auditiu. La seva constant formació en la innovació i desenvolupament de tècniques i productes garanteix una bona qualitat de servei i atenció als seus usuaris.

Actualment, assessoren tècnicament a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb la normativa i usabilitat dels scooters en els transports públics. També van desenvolupar estudis d’accessibilitat juntament amb ACCEPLAN per fer habitatges accessibles.

 

Quvitec cuenta con un baño accesible que a la vez sirve como showroom para los clientes

Imparteixen cursos de formació a tècnics sanitaris com fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals en l’àrea de mobilitat, prevenció d’úlceres, activitats de la vida diària i transferències. A nivell familiar, en col·laboració amb l’associació del Parkinson i l’Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN), els han impartit jornades de formació als cuidadors de persones amb diversitat funcional i fins i tot al propi usuari. En el mateix local, disposen d’un bany adaptat que funciona com showroom.

També treballen com a centre formador de pràctiques perquè té un conveni amb l’escola universitària Fundació Sant Llàtzer de Terrassa. Terapeutes de tercer i quart grau realitzen pràctiques cada any.

En l’app Mapp4all pots consultar més informació d’accessibilitat sobre aquest establiment i molts més.