1. GENERAL

1.1. En instal·lar aquesta aplicació (com es defineix més endavant), l’usuari accepta les condicions d’ús (“termes” aplicació). Han de llegir-se acuradament abans d’instal·lar l’aplicació i / o acceptar els termes.

2. DEFINICIONS

2.1. Amb la “aplicació” programari proporcionat per Mapp4all per proporcionar serveis relacionats Mapp4all, els seus serveis o serveis dels seus socis està pensat per a ser utilitzat en dispositius amb sistema iOS d’Apple i el sistema operatiu Android, així com les actualitzacions periòdiques i qualsevol altre programari o documentació que permet aquesta aplicació.

3. Protecció de Dades

3.1. Qualsevol informació personal proporcionada Mapp4all durant l’ús de l’aplicació s’utilitzarà només d’acord amb la política de privacitat Mapp4all, disponible aquí.

4. Mapp4all.com

4.1. L’aplicació li permet accedir a certes funcions disponibles Mapp4all.com lloc. Aquest accés es regeix per les normes d’ús de la web Mapp4all, que es pot trobar aquí.

5. LLICÈNCIA I DRETS D’AUTOR

5.1. Totes les marques registrades, drets d’autor, base de dades i altres drets de propietat intel·lectual de l’aplicació, independentment de la seva naturalesa i codi font són propietat de Mapp4all Mapp4all o llicenciants.

5.2. Per la present, Mapp4all ofereix, de forma gratuïta, no exclusiva, llicència internacional, revocable per utilitzar aquesta aplicació en l’àmbit personal o professional dins dels límits establerts per les presents condicions de la llicència.

6. CONDICIONS D’ÚS

6.1. No es permet que un tercer que actuï en el seu nom (i) fer i distribuir còpies de la sol·licitud; (Ii) intent de copiar, reproduir, alterar, modificar, realitzar enginyeria inversa, desmuntar, descompilar, transferència, intercanvi o traduir l’aplicació; (Iii) crear qualsevol tipus de derivat del projecte.

6.2. L’aplicació es lliura a l’usuari de forma gratuïta per a ús personal i no comercial. Mapp4all dret de modificar o desactivar la seva sol·licitud en qualsevol moment i per qualsevol motiu, i per implementar els serveis d’honoraris o usuari de les aplicacions econòmiques proporcionades d’acord amb aquests termes.

6.3. L’usuari accepta que els termes del contracte amb el proveïdor de xarxa mòbil ( “proveïdors de serveis mòbils”) romanen en el seu lloc durant l’ús de l’aplicació. Com a resultat, és possible que la connexió a la xarxa de Serveis de coure proveïdors de serveis mòbils, mentre que l’aplicació roman connectat a la xarxa, o de tercers es produeixen les despeses financeres. S’accepta la responsabilitat dels costos resultants d’usuari.

6.4. Si l’usuari no és el propietari del telèfon o dispositiu mòbil de facturació utilitzat per accedir a l’aplicació, se suposa que per obtenir el permís del propietari per utilitzar l’aplicació.

7. disponibilitat

7.1. Aquesta aplicació està disponible per a dispositius mòbils amb Apple iOS i sistemes operatius Android OS. Mapp4all farà tots els esforços raonables perquè l’aplicació estigui disponible en tot moment. No obstant això, accepta que el lliurament de la sol·licitud es realitzarà a través d’Internet i les xarxes mòbils i, per tant, la qualitat i la disponibilitat de les aplicacions es poden veure afectades per factors externs Mapp4all responsables de la vigilància.

7.2. Mapp4all, el seu grup d’empreses i els seus subcontractistes no és responsable de la manca de demanda, dificultat o incapacitat per descarregar o accedir al seu contingut , o qualsevol altre error en el sistema de comunicacions que podrien provocar que l’aplicació no étigui disponible.

7.3. Mapp4all no serà responsable de les aplicacions de servei i manteniment.

8. REQUISITS DEL SISTEMA

8.1. Per utilitzar l’aplicació, l’usuari ha de tenir un telèfon mòbil compatible o dispositiu mòbil amb accés a Internet i que compleixi les especificacions mínimes (“Requisits de programari”).

8.2. Requisits de programari: els dispositius iOS d’Apple amb iOS 4 o sistema operatiu iOS 5, i dispositius amb sistema operatiu Android amb sistema operatiu Android 2.1 per als sistemes operatius SO 2.3; Idioma: Anglès, italià, alemany, espanyol i francès.

8.3. La versió del programari pot ser actualitzada periòdicament per afegir suport per a noves funcions i serveis.

9. EXECUCIÓ

9.1. Mapp4all pot deixar d’utilitzar l’aplicació en qualsevol moment prèvia notificació a l’usuari.

9.2. Al final d’aquest ús, (a) que també va a acabar tots els drets i llicències concedits a l’usuari; (B) haurà de deixar d’utilitzar el programari;

10. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

10.1. En cap cas serà responsabilitat de Mapp4all qualsevol pèrdua o dany, danys directes, indirectes, especials, punitius, exemplars o conseqüents derivats de l’ús o accés a l’aplicació, incloent la pèrdua de beneficis i similars, la manca de compliment de les parts, ja sigui per incompliment de contracte, greuge (incloent negligència), responsabilitat del producte o d’una altra manera.

10.2. No Mapp4all es fa responsable dels danys o alteracions en l’equip de l’usuari a causa de la instal·lació o l’ús de l’aplicació, incloent, però no limitant-se als ordinadors, dispositius portàtils i telèfons mòbils.

10.3. Res en aquests termes exclourà o limitar l’aplicació de la responsabilitat de Mapp4all lesions personals o mort per negligència, frau o distorsió fraudulenta, o qualsevol altra responsabilitat que no pugui ser exclosa o limitada per llei.

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES

Per evitar dubtes i estar d’acord en la mesura en què ho permeti la llei, excepte en relació amb el paràgraf 2, de la llei britànica per a la provisió de béns i serveis en 1982 Mapp4all s’eximeix de qualsevol responsabilitat en relació amb totes les garanties implícites derivades de l’aplicació. L’aplicació i del programari es proporcionen “tal qual” i “segons disponibilitat” sense garantia.