Accessibilitat per a sords en transport públic i ofertes culturals

A Barcelona es poden trobar llocs, activitats i mitjans de transport que afavoreixen l'autonomia i la inclusió de les persones amb dèficit auditiu a la nostra cultura. Museus, teatres, exposicions i transport públic compten amb sistemes per…