ICAT

Conversem amb Josep Esteba, director de MAPP4ALL, una aplicació on l’usuari genera i valida l’accessibilitat dels llocs per on es mou.

Escuchar entrevista…